Niwọ nyi ni awọn iṣẹgun pataki ti Robonomics?

Deborah Crystal
9 min readJul 15, 2023

--

Nje o mo wipe Robonomics jẹ eto ti o dara ati ti o ni ibara fun Intanẹti ti Oko (IoT) ti o ṣe ni ibi ti o ko nilo server agbegbe? O ṣe ni iṣẹtọ igbeyawo ti o mu awọn olumulo pese iṣẹtọ igbeyawo ati ṣe iṣẹkan lati yan awọn olumulo pẹlu awọn aṣayan alagbara, nipa awọn iṣẹtọ atomu. Awọn iṣẹtọ yii n ṣe nipasẹ awọn iṣẹtọ olumulo, awọn iṣẹ IoT, ati awọn aṣayan alagbara, nipa eyi ni awọn iṣẹtọ naa le gbe awọn alaye pẹlu awọn iṣẹtọ ti o dara, nipa awọn aṣayan to gbogbo igbeyawo ati igbesoke si aye iṣẹkan.

Awọn iṣẹ pataki ti Robonomics ni wonyi ni:

1. Igbeẹrin asayan

Robonomics pese awọn iṣẹtọ kan ti o ni iṣeto to dara lati pese aṣayan ni oṣu meta pẹlu iṣeṣeṣe ati alaye si ojulowo. Iṣẹtọ yii ṣe ni irinṣẹ pese aṣayan aṣoju awọn alaye, awọn iṣẹ, ati awọn aṣayan pẹlu aṣayan miiran, nipa eyi ni o le ṣe ipese gbigbe ati ipese fifun aye iṣẹ asayan. Nipa awọn iṣẹtọ ti o dara ti Robonomics, awọn aṣayan le ṣe iṣẹkan ni iranlọwọ, ṣe pẹlu awọn ẹkọ ati adura wọn lati ṣe iṣẹ ojúmọra kan ni idaniloju ati nipa ifarada. Iṣẹkanna yii ni ti o fẹràn lati pese àgbádá fún awọn iṣẹtọ ti o dara ati ti o ni ifarada ti aye iṣẹ asayan.

2. Apakan Ti Ko ni Ipejọ

Nipa afihan agbara teknoloji blockchain, Robonomics ni o fi ipejọ ti ko ni ipejọ ati iṣọkan si iṣẹ asayan alagbara. Iṣẹti ti o ni apẹẹrẹ smart ti gba awọn aṣayan kan ni oriṣiriṣi nipa irinṣẹ ati ti wa ni iselọpin ni iṣẹ ti o ni ti o dara ati ti o ni asayan ni iye itọsọna ati ti o ni aaye.

Fun awọn eniyan ti ko mọ kini smart iṣẹti ni, jọwọ bọ iṣẹ yi. Awọn smart iṣẹti je awọn akeko ti o mọ nipa awọn iye ti iye iṣẹ naa ti wa ni kode. Ni iṣẹti ti o wa ni Robonomics, awọn smart iṣẹti naa ni o wa ni iṣelọpin lati ṣe aṣayan ati ṣe awọn iṣẹ ti a ti fi se o ni alaye ti o ni ni iṣẹti yii. Nipa eyi, wọn ṣe ni iṣẹ pinpin ati pa ifarada awọn iṣẹ ainiyan ti aye ati ki o se iranlọwọ lati orisun ti iṣẹti yii, nitori eyi ni a ṣe ni pe awọn iṣẹ ati awọn iṣẹti ti o fi se o ni iṣeto fun iṣẹ asayan to dara ati ti o ni ifarada.

Nipa awọn iṣẹti, awọn aṣayan le ni iranlọwọ niwaju, niwọle, ati ni iselọpin nipa awọn iṣẹtọ ti o dara. Wọn le ni iṣẹkan ni isẹ ainiyan, nítorí eyi ni o mọ pẹlu awọn aṣayan miiran ati ṣe aṣayan nipa iṣẹtọ. Iṣiro ti teknoloji blockchain n ṣe ni pe gbogbo awọn iṣẹkan ati awọn iṣẹtọ ti o wa ni aaye akọkọ niwọn ni iṣilọpọ ti aṣayan, nipa eyi ni o ṣe ni alaye ti ko le jẹ egbe ti ko le gbe awọn iṣẹ ati awọn iṣẹtọ ni ilu alaye, pẹlu awọn iṣẹ ti o ni ifarada ati awọn iṣẹti yii.

Nipa afihan agbara blockchain ati awọn iṣẹti ti o ni ifarada, Robonomics ṣe ni iṣeto fun iṣẹ alagbara ati iṣẹti ni iṣẹ asayan. O ṣe ni pe ko ni ojúmọ ti o ni iparada ati awọn agbekalẹ ti o ṣe ni ibugbe ati agbegbe, nipa eyi ni o le gbe awọn aṣayan ni ileri ati ni iranlọwọ niwọle. Iṣeto ti o ni iṣẹkan yii ko ṣe ni pe o ni pataki lati rinṣẹ olumulo ati iṣẹ asayan, ibiti o wa ni pe o ṣe ni aṣiwaju fun iṣẹti ati awọn iṣẹti ti o ni ifarada ninu iṣẹ asayan.

Lati odo, Robonomics n ṣe ni afihan iṣẹti ati iṣẹti ti o ni ifarada fun iṣẹ asayan alagbara. Nipa awọn iṣẹti ati awọn iṣẹti, awọn aṣayan le ni iranlọwọ niwaju, niwọle, ati ni iselọpin nipa iṣẹ asayan ti o dara ati ti o ni ifarada.

3. Awọn Iṣowo Ekun

Robonomics n ṣe ni iṣowo ekun ki oju awọn aṣayan ati awọn alaye ti o wa ni aaye naa. Ni aye iṣẹkan yii, awọn aṣayan le fi iṣẹtabi awọn agbara wọn si aabo ati gba iṣowo ni ibi ti o ni asayan eweko ti o ni iye itọsọna tabi awọn abalaye dijitali miiran. Iye itọsọna ti o dara yii n tẹle fun idasilelọni ti o ni ipo ti o ni ifarada lati pese awọn oja ti o ni ifarada fun awọn iṣẹ asayan. Nipa ṣiṣiṣẹ ni orisun awọn iṣẹtọ ti o dara ti aṣayan alagbara, Robonomics yipada ifarada ati ṣiṣẹranṣẹ iranlọwọ ti o le wulo ninu ifẹrẹ ti o le ṣẹ pẹlu iṣẹ asayan.

4. Iṣẹ Rọrọ ati Iwọnka Awọn Alaye

Robonomics ni iranlọwọ lati mu iṣẹ rọrọ ati iwọnka awọn alaye ti a ti bẹrẹ ni iṣẹtọ ti aṣayan niwọn ṣe n pese. Nipa aṣayan yii, awọn aṣayan le ni iranlọwọ niwọn leṣẹsẹ niwọle awọn alaye wọn pẹlu awọn alawọ ni aaye to ń ṣe iṣowo. Awọn iṣẹ yii ṣe ni eto ti o ni iranlọwọ fun awọn iṣẹtọ ti o gba igbesoke niwọle awọn iṣẹ alaye, nitori o ni jẹ iṣẹ ti o ni ifarada to dara nipasẹ awọn iṣẹtọ kan, niwọle awọn olumulo iṣẹti alaye niwọle awọn iṣẹ alaye ti o ni iye itọsọna.

Iwọnka alaye ti o gba niwọle ti aṣayan ti o ṣe iṣẹ rọrọ jẹ iranlọwọ fun iṣẹtọ ti o dara ati awọn iṣẹti. Awọn olumulo iṣẹti alaye ati awọn iṣẹti le gbe awọn alaye yii lati gba iwọpọ ti o dara, lo lati dẹkun iṣẹ to lọ, ati lo lati mu ifarada ni awọn aṣayan alaye ti o dara ni awọn adari ti o wa niwọn. Nipa iranlọwọ fun awọn iṣẹtọ ti o gba alaye, Robonomics yipada asopọ ti o le wulo ninu awọn alaye alaye ni ibi ti awọn iṣẹtọ alaye ati awọn iṣẹti alaye le wa niwọn kan si ṣe abayọri ati ṣiṣe-erinṣe fun awọn ifẹrẹ ti o le ṣe fun awọn alaye alaye.

Iwọnka ti o ni iranlọwọ fun iwọnka alaye ti o gba niwọle ti aṣayan ti o ṣe iṣẹ rọrọ jẹ nkan mu ni Robonomics, nipa eyi ni o ni mu iranlọwọ fun iwọn alaye lati ṣe rọrun ati lati ni iranti ti a ti bẹrẹ ni awọn alawọ to wa ni aaye ti o ti di orisun. Aṣẹyi yii ṣe ni iwọnka iṣẹ alaye ati iwọnka iwọnka alaye ti o gba ni iranlọwọ fun iṣẹ rọrọ ati iranlọwọ fun iyipada ti awọn alaye ati iranti ti o dara fun iṣẹti alaye ti o fi iranlọwọ lati ṣe.

Ni ojo ibi, Robonomics yipada aṣayan ni iranlọwọ lati mu iwọn alaye wọn gba ni iranti, iwọnka iranti ti o ni iye itọsọna ti o dara, ati ni iranlọwọ fun awọn iṣẹ ainiyan si pese iṣẹ-erinṣe fun iwọn alaye ti o ni ifarada ti awọn iṣẹ alaye ati awọn iṣẹti ni aye ti o ti fi iṣẹ asayan alagbara.

5. Awọn Etika ati Awọn Ṣiṣeiranṣẹ Itẹlẹ

Robonomics n koko fun iranlọwọ ni pataki lati ṣe ibeere ati iranlọwọ niwaju ni aaye naa nipa igbese awọn etika ati awọn iṣẹiranṣẹ itẹlẹ. Awọn iṣẹiranṣẹ yii wa ni iranlọwọ fun awọn iṣẹtọ alagbara ati awọn oniwọṣe wọn, nitori eyi ni o le ṣe afihan fun awọn alagbe fun lọwọ ni wakati ti o wa ni aṣọ.

Nipa iranlọwọ fun iṣẹtọ ti aṣayan ati oniwọṣe, Robonomics ṣe ni itẹlẹ ti o bẹrẹ fun awọn oniwọṣe ati awọn iṣẹtọ lati so alaye ti o jẹ ifọwọkan ati iranlọwọ wọn. Itẹlẹ ti o ni iṣẹiranṣẹ yii ni o ṣe ni alaye ti o dara fun awọn alagbe miiran ni aaye naa, nipa eyi ni wọn le ṣe atunto fun ọtun awọn oniwọṣe ati awọn iṣẹtọ kan tẹti le lo fun iṣowo tabi awọn iṣẹ ainiyan. Nibi ti o ba ti wa ni ojúmọ ti etika ati awọn iṣẹiranṣẹ, o ṣe ni asopọ ti o ni ojúmọ niwọn fun awọn oniwọṣe lati ba igbẹkẹle ati aṣàmú wọn si iṣẹ alagbe ati awọn iṣẹtọ wọn, nitori a o riiranlọwọ jẹ iranlọwọ wọn ni aaye naa. Nitori eyi, o ṣe ni iṣẹwọle lati mu ọrọ ase ati asewọle lati mu iranlọwọ fun awọn oniwọṣe ati awọn iṣẹtọ lati ṣe abayọri ati iranlọwọ niwọle fun iṣẹkanna ati awọn iṣẹsẹ.

Pẹlu awọn etika ati awọn iṣẹiranṣẹ ti wa ninu Robonomics, awọn oniwọṣe le le niwọle fun ọtun awọn oniwọṣe ati awọn iṣẹtọ lati ba igbẹkẹle ati iranlọwọ fun iṣẹ alagbe. Nipa iranlọwọ fun iṣẹtọ ti aṣayan ati oniwọṣe, o yipada awọn oniwọṣe lati ni iranti lori iranlọwọ ati iranti ti o dara, nipa eyi ni o ṣe ni asopọ fun ọtun awọn oniwọṣe ati awọn iṣẹtọ lati ba igbẹkẹle ati iranlọwọ fun iṣẹkanna ati awọn iṣẹsẹ ni iranlọwọ fun iṣẹ alagbe ati awọn iṣẹtọ.

6. Asopọ Gbigbejade

Iye ọrọ ti Robonomics jẹ lati yipada asopọ gbigbejade ni ibi ti aṣayan niwọn ṣe n pese ni orisun ti aṣeletan akọọlẹ ati awọn ohun elo. Aṣopọ gbigbejade yii ni o yipada asopọ awọn alaye ati awọn eto ti o ni iṣẹ rọrun lati ni iranti ati ṣe aṣayan laarin awọn aṣayan to wa ni ẹkọ to wa ni iṣẹ asayan.

Nipa ti aṣẹletan awọn eto ati awọn eto aṣayan, Robonomics yipada awọn ẹkọ ti o ni iṣẹ rọrun lati yẹ ki awọn aṣayan alagbara ti o nilo ati awọn aṣayan ohun ti o ni iṣẹ rọrun ni iranlọwọ. O ni gbe awọn aṣayan ti o ni iṣẹ ṣaaju, iṣẹ itọju, ati awọn oniwọṣe to ni iṣẹ rọrun lati ni iranti, pele iṣẹra, ati iṣẹsiṣẹ lati fi ṣe aṣayan wọn si iṣẹ kan pẹlu iranlọwọ.

Asopọ awọn ẹkọ aṣopọ gbigbejade yẹ ki awọn iṣẹsẹ ati awọn eto ti o ni iṣẹ rọrun yipada ifọwọkan ati ifiranṣẹ ninu ẹbi aṣayan. O yipada iranlọwọ lati fiwọle ni iranti lati iṣẹtọ alagbe, awọn oniwọṣe, ati awọn aṣayan, nipase awọn aṣopọ ti o ni iṣẹ rọrun, nipa eyi ni awọn iṣẹtọ to dara ati awọn eto ti o ni iṣẹ rọrun ni iṣẹ asayan ti o le wa niwọn kan.

Ni ojúmọ, nipa ife, awọn aṣayan alagbara ati awọn eto aṣayan ti o ni iṣẹ rọrun lati yipada awọn alaye ati awọn eto ti o ni iṣẹ rọrun, o yipada ife ati iṣẹsiṣẹ ni iṣẹti asayan alagbara. O yipada iṣẹ aṣayan ti o ni ọrọ aṣayan fun iṣẹ adojuru tabi awọn ibi to wa ni awọn aṣayan ti o ni iṣẹ rọrun, bi iṣẹ afẹyinti, awọn iṣẹ to wulo ati awọn eto ti o ni iṣẹ rọrun lati ni iranti ati iṣẹti alagbe ni ẹkọ ti o ti wa niwọn.

…Ṣé ọ ní màmá láti rán ẹ̀ka Robonomics coffee?

Robonomics Coffee ni iwe iwulo kọwọrọ ni ara-oko ti o wa ni apapọ ni Iroyin Robonomics. Awọn ti igba ni le jẹ lati sin itoju iwulo kọwọrọ pẹlu awọn owojọkan ti o wa lori adirẹsi mẹri-iwaju ilera iroyin Statemine. Nibiti odi ipin ni ba ti ri awọn iṣẹ ati awọn owojọkan, o yẹ ki o tẹsọwọpọ ose kan ti o dara julọ lọwọ.

Nibi ti ilera iroyin Statemine, iṣẹ Robonomics Coffee ni gba lati jẹ ni ọwọ mọ ni awọn iroyin Polkadot ati Everscale (Free TON). Asopọ yii nṣe apejuwe awọn ọrọ iroyin fun awọn olumulo, ṣaaju ki o wulo iwe iwulo kọwọrọ ti o dara julọ ni awọn agbegbe iroyin blockchain tobi.

Nipa ti o di awọn ọna ti o ṣiṣẹ lati igba Iroyin Robonomics ati teknoloji blockchain, Robonomics Coffee ṣiṣẹ alaye ati ipo ti o dara lati sin iwulo kọwọrọ ohun ti o dara julọ ati ni nipase awọn asopọ ti a ni lati n beere iṣẹ. Iṣọpọ ti ile-ọna awọn agbara oniṣe-iṣẹ ti o yẹ ki ohun ti o dara julọ ati iranlọwọ fun gbogbo iṣẹ, ti o yẹ ki o ṣe igbega ati ipa lati wulo niwaju, ati si ni akoko ti o ṣe iwe iwulo kọwọrọ ti o dara julọ fun awọn olumulo.

Ni gbogbo, Robonomics Coffee n ṣe fi ti awọn aṣayan ti Iroyin Robonomics jade ni iṣẹ iwe iwulo kọwọrọ lọ, ti o yẹ ki awọn olumulo gbe igba oniṣẹ wọnyi ni orin-ajo giga kuro ni owojọkan ati awọn asopọ ti o dara julọ.

Egbe bi o ṣe tunṣe oṣuwo kọwọrọ bẹrẹ fun odi kọwọrọ ohun ti o yẹ ki iṣẹ ti o dara julọ ati ibikibi ni o wa lati ri idasilẹ ati alaafia.

In conclusion,

Robonomics n duro lati ṣeto iṣiro-ọkọ ati iṣakoso ti o wa fun awọn ọba-alagbara, o wa fun won laaye lati se iṣẹ, lo si bi o ṣe ni asopọ, ati tun to gbe agbaye ti o ni ibere ati iṣakoso ni akoko ti o dara julọ, ti o wa ni lilo ati ti o dara julọ ni olaibi gidi ati lati da ikosile.

For more information please visit;

Website

https://twitter.com/AIRA_Robonomics?t=00BMsSfFufdi02J4IB7HAA&s=09

--

--